⠀⠀⠀КАТАЛОГ
FAQ
Израиль, Хайфа, Герцель, 45
С 9:00 до 19:00 | Заказы онлайн 24/7
0
=
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ от 300 ₪
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
0
Click to order
Ваш заказ
Total: 
Ваше Имя:
Ваш email:
Ваш контактный номер:
Доставка / Самовывоз
Город:
Пожалуйста укажите на иврите или английском языке.
Адрес:
Пожалуйста укажите на иврите или английском языке.
Дом:
Квартира:
בלחיצת כפתור זה , יובהר כי הנכם מאשרים את תקנון האתר
Payment method
Мы с вами свяжемся в течение 15 минут для подтверждения заказа.
בלחיצת כפתור זה , יובהר כי הנכם מאשרים את תקנון האתר
תוכלו למוטט את הסלסלה ולהמשיך בבחירת. המנות שנבחרו יישמרו בסל.

תקנון אתר GSM SERVICE
מבוא

1. האתר gsmservice.co.il משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה משמע.

2. רשאים להשתתף בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

5. הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

7. לכל בירור או שאלה בנושא התקנון ניתן לפנות בדוא"ל roman.gsmservice@gmail.com או דרך קישור "צור קשר" באתר עצמו.המכירה

1. ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה (למעט תקופות שהחנות סגורה לתחזוקה שוטפת ו/או ספירת מלאי). שים לב: משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בעלי/הנהלת האתר. גולש ייחשב כרוכש גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני מכל סיבה שהיא.

2. ניתן לבצע הזמנה למספר מוצרים ושירותים ללא הגבלה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל מעת לעת את כמות הפריטים המוצעים למכירה.

3. כל הזמנה שתבוצע באתר תירשם במספר סידורי שונה לזיהויה והטיפול בה.

התשלום עבור הרכישה יעשה :

א) באמצעות כרטיסי אשראי מאושרים ברי תוקף בלבד, בכפוף לאישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ב) על ידי תשלום במזומן בעת מסירת המוצר ללקוח.

ג) בכל דרך אחרת באישור מחלקת שירות לקוחות ותיאום טלפוני.


אופן ההשתתפות במכירות

1. במהלך תהליך ההרשמה יצטרך כל משתמש להכניס את כתובת הדואר האלקטרוני שאליו יקבל בהמשך את כל הודעות המערכת והסיסמא. באמצעות כתובת הדוא"ל והסיסמה יוכל המשתמש להזדהות במערכת. בהמשך תהליך ההרשמה יצטרך המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון קווי ונייד וכו'.
2. הקשת כל הפרטים או מסירתם באמצעות הטלפון מהווה תנאי מוקדם לביצוע הקניה. לאחר מסירת כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה באתר או\ו בדוא"ל או\ו בטלפון, ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר בדוא"ל או בטלפון למחלקת שירות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי או בחירת אפשרות תשלום חליפית. במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד קבלת התשלום בפועל. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת התשלום בגין רכישה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

ביטול עסקה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדוא"ל ישירות אל מחלקת שירות הלקוחות.

3. במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק .4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא, החזרת המוצר או החלפתו כפופה להחלטת הנהלת החנות בלבד.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בנוסף בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש, מחשב כף יד או מערכת ניווט שאריזתם נפתחה לא יוחלף. במידה ונמצאה תקלה, היא תטופל במסגרת האחריות של המוצר.

7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א) נפלה טעות בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג) במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני בכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בדוא"ל ו/או בטלפון.

10. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם

ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה או שנמסרה בטלפון.

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ,וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין הרכישה.

3.החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א) כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

ב) שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

ג) כל סיבה שאינן בשליטת החברה ובאחריות חברת השליחויות.

4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

6. הספקת המוצר תתבצע בעזרת :

א) חברת שליחויות – עד 7 ימי עבודה למחרת יום ההזמנה.

ב) דואר ישראל (דואר רשום) – 7-14 ימי עבודה (בכפוף למגבלות דואר ישראל).

ג) בכל דרך אחרת המוסכמת בין מבצע הזמנה לבין מחלקת שירות לקוחות.

7. במידה והמוצר ו/או השירות לא יגיעו ללקוח בהתאם לתנאים המצוינים לעיל באשמת החנות, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולקבל את התשלום ששילם עבור ו/או השירות חזרה. במקרה כזה על הלקוח לפנות אל מחלקת שירות לקוחות בדוא"ל. בכל אופן, בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר ו/או שירות שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר ו/או שירות.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בהתאם למצוין בדף המכירה ,במידה והלקוח יאסוף את המוצר ישירות ממחסני החנות לא יבוצע חיוב בדמי המשלוח, כפוף לאישור מחלקת שירות לקוחות.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.


אבטחת מידע ושמירה על סודיות אודות הלקוח1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בשיטת SSL . יחד עם זאת, בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .כללי

1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

3. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

5. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.

7. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

9. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
שונות1. רק לבתי משפט השלום בחיפה תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.עדכון אחרון בוצע בתאריך : 06/05/2021


הצוות GSM SERVICE מאחל לך גלישה נעימה ורכישה מועילה!